Lý Thái Tổ, Hiệp Tiến, Tân Tiến, Lagi, Bình Thuận, Việt Nam
    
 • English
 • Tiếng Việt
 • 20% Off Promotion

  Valid from: Sep 25th – Dec 25th, 2015

  20% off for all types of rooms

  For further information, please contact us at dosm@datlanhresort.vn

  restaurant7

   

  Booking của bạn
  Ngày đến
  Đêm
  Ngày đi
  Số phòng
  Phòng 1
  Người Lớn
  Trẻ em