Lý Thái Tổ, Hiệp Tiến, Tân Tiến, Lagi, Bình Thuận, Việt Nam
    
 • English
 • Tiếng Việt
 • Ngày đến
  Đêm
  Ngày đi
  Người Lớn
  Trẻ em

  Superior Garden View

  Giường:1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
  Số lượng người: tối đa:2 người
  Phong cảnh:Hướng vườn
  Phòng tắm:Vòi hoa sen
  Bắt đầu từ$62.00 / Đêm
  Xem chi tiết

  Green Hill

  Giường:1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
  Số lượng người: tối đa:2 người
  Phong cảnh:Hướng vườn
  Phòng tắm:Vòi hoa sen
  Bắt đầu từ$78.00 / Đêm
  Xem chi tiết

  Deluxe River View Bungalow

  Giường:1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
  Số lượng người: tối đa:2 người
  Phong cảnh:Hướng sông
  Phòng tắm:Vòi hoa sen
  Bắt đầu từ$104.00 / Đêm
  Xem chi tiết

  Deluxe Garden View Family

  Giường:1 giường đôi và 2 giường đơn
  Số lượng người: tối đa:4 người
  Phong cảnh:Hướng vườn
  Phòng tắm:Vòi hoa sen
  Bắt đầu từ$124.00 / Đêm
  Xem chi tiết

  Beach Front Suite Bungalow

  Giường:1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
  Số lượng người: tối đa:2 người
  Phong cảnh:Hướng biển
  Phòng tắm:Vòi hoa sen và bồn tắm
  Bắt đầu từ$140.00 / Đêm
  Xem chi tiết

  Garden View Family

  Giường:1 giường đôi và 4 giường đơn
  Số lượng người: tối đa:6 người
  Phong cảnh:Hướng vườn
  Phòng tắm:Vòi hoa sen
  Bắt đầu từ$167.00 / Đêm
  Xem chi tiết

  Suite Garden View Bungalow

  Giường:1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
  Số lượng người: tối đa:2 người
  Phong cảnh:Hướng vườn
  Phòng tắm:Vòi hoa sen và bồn tắm
  Bắt đầu từ$114.00 / Đêm
  Xem chi tiết

  Garden View Great Family

  Giường:2 giường đôi và 4 giường đơn
  Số lượng người: tối đa:8 người
  Phong cảnh:Hướng vườn
  Phòng tắm:Vòi hoa sen
  Bắt đầu từ$219.00 / Đêm
  Xem chi tiết