Lý Thái Tổ, Hiệp Tiến, Tân Tiến, Lagi, Bình Thuận, Việt Nam
    
 • English
 • Tiếng Việt
 • Dinh Thầy Thím

  Giới thiệu: Dinh Thầy Thím tồn tại cách đây 130 năm – là di tích có giá trị nhiều mặt: Văn hoá, lịch sử, nghệ thuật điêu khắc. Song, vượt lên những công trình hiện hữu ấy là những giá trị văn hoá phi vật thể. Đó là đạo đức lối sống nhân ái, đạo nghĩa của vị Thần được thờ, mà bao năm qua đã trở thành biểu hiện văn hoá, cách ứng xử của người làng Tam Tân giàu lòng yêu nước và của đông đảo đồng bào chúng ta. Dinh và sự tích Thầy Thím là một tài sản vô giá của làng Tam Tân. Tài sản đó không phải bỗng dưng có, mà nó được tạo dựng từ rất nhiều đời. Không phải được tạo dựng một cách đơn giản mà là quá trình lâu dài mang tính lịch sử, với sự đóng góp biết bao tình cảm và công sức của nhiều thế hệ.

  Địa chỉ: Đường Ngô Đức Tốn – Thôn Tam Tân – Xã Tân Tiến – Thị Xã Lagi – Tỉnh Bình Thuận

  Booking của bạn
  Ngày đến
  Đêm
  Ngày đi
  Số phòng
  Phòng 1
  Người Lớn
  Trẻ em