1
Đất Lành Resort, Lý Thái Tổ, Hiệp Tiến, Tân Tiến, Lagi, Bình Thuận, Việt Nam
Menu

DÃ NGOẠI

Ngoài phần phòng nghỉ, Đất Lành Resort còn có hẳn 1 khu dã ngoại với diện tích 2ha dành cho khách đi về trong ngày. Giá vé: 50.000vnd dành cho người lớn, trẻ em là 30.000vnd (giá vé đã bao gồm vị trí ngồi sinh hoạt tại khu dã ngoại, tắm biển và tắm lại nước ngọt), được xậy dựng nhiều bức ximang ngồi dành cho khách sát biển và có riêng 20 nhà vệ sinh tại khu dã ngoại thuận tiện cho du khách đến đây vui chơi.