1
Đất Lành Resort, Lý Thái Tổ, Hiệp Tiến, Tân Tiến, Lagi, Bình Thuận, Việt Nam
Menu

Phòng nghỉ

 • ĐẤT LÀNH RESORT

  SUPERIOR GARDEN VIEW

  Diện tích: 30m²  |  1 giường đôi hoặc 2 giường đơn

  1,400,000 VNĐ Phòng/Đêm
 • ĐẤT LÀNH RESORT

  GREEN HILL

  Diện tích: 40m²  |  1 giường đôi hoặc 2 giường đơn

  1,500,000 VNĐ Phòng/Đêm
 • ĐẤT LÀNH RESORT

  DELUXE RIVER VIEW BUNGALOW

  Diện tích: 40m²   |   1 giường đôi hoặc 2 giường đơn

  2,200,000 VNĐ Phòng/Đêm
 • ĐẤT LÀNH RESORT

  SUITE GARDEN VIEW BUNGALOW

  Diện tích: 45m²  | 1 Giường đôi hoặc 2 giường đơn

  2,200,000 VNĐ Phòng/Đêm
 • ĐẤT LÀNH RESORT

  DELUXE GARDEN VIEW FAMILY

  Diện tích: 40m²  |  Số lượng: 4 khách  |  1 giường đôi & 4 giường đơn

  2,400,000 VNĐ Phòng/Đêm
 • ĐẤT LÀNH RESORT

  BEACH FRONT SUITE BUNGALOW

  Diện tích: 48m²  |  1 giường đôi hoặc 2 giường đơn | Số lượng: 2 khách

  2,700,000 VNĐ Phòng/Đêm
 • ĐẤT LÀNH RESORT

  GARDEN VIEW FAMILY

  Diện tích: 50m²  |  Số lượng: 6 khách  |  1 giường đôi & 4 giường đơn

  3,200,000 VNĐ Phòng/Đêm
 • ĐẤT LÀNH RESORT

  GARDEN VIEW GREAT FAMILY

  Diện tích: 80m²   |  Số lượng: 8 khách  |  2 giường đôi & 4 giường đơn

  4,200,000 VNĐ Phòng/Đêm