1
Đất Lành Resort, Lý Thái Tổ, Hiệp Tiến, Tân Tiến, Lagi, Bình Thuận, Việt Nam
Menu

Tin tức & Sự kiện

Lễ hội Dinh Thầy Thím được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cập nhật: 15-01-2022

 

 

Dinh Thầy Thím tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận là Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật cấp quốc gia, được Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) công nhận tại Quyết định số 2890-VH/QĐ, ngày 27/9/1997. Dinh Thầy Thím là di tích có giá trị nhiều mặt như: Văn hóa, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật.

Hàng năm, Dinh Thầy Thím có hai ngày lễ lớn: Lễ Tảo mộ vào ngày mồng 5 tháng Giêng âm lịch và Lễ Tế thu - Lễ hội Dinh Thầy Thím từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 âm lịch.

 

Lễ hội Dinh Thầy Thím là một trong những lễ hội truyền thống lớn của tỉnh Bình Thuận nói chung và thị xã La Gi nói riêng, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến với Lễ hội. Lễ hội Dinh Thầy Thím chứa đựng những giá trị văn hóa phi vật thể, đó là đạo đức, đạo nghĩa, lòng bao dung, lối sống nhân ái, giúp người, giúp đời… mà người dân địa phương đã lưu giữ, bảo tồn, phát huy trở thành biểu hiện, cách ứng xử và lối sống.

 

 

Đến nay, Lễ hội Dinh Thầy Thím đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, theo Quyết định số 62/QĐ-BVHTTDL, ngày 12/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin khác